Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік

РІШЕННЯ
Від 19 квітня № 278

Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Бюджетним кодексом України, іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада в и р і ш и л а :
Внести зміни до рішень районної ради від 20.12.2012 №236 «Про районний бюджет на 2013 рік», від 21.02.2013 №265 «Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік», від 21.02.2013 №266 «Про спрямування вільного залишку бюджетних коштів, який утворився станом на 01.01.2013 року», а саме:
1. Збільшити доходи загального фонду районного бюджету на суму 99000 грн за рахунок субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (на придбання інсулінів) (додаток 1).
2. Збільшити видатки загального фонду районного бюджету на суму 95500 грн.в тому числі за рахунок (додатки 2,3):
субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів в сумі 99000 грн;
зменшення видатків районного бюджету на суму 3500 грн., у зв’язку з передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду).
3. Затвердити обсяг доходів загального фонду районного бюджету в сумі 147068235 грн, обсяг видатків загального фонду районного бюджету в сумі 147197125,88 грн з дефіцитом загального фонду в сумі 128890,88 грн.
4. Збільшити доходи спеціального фонду районного бюджету на суму 48500 грн за рахунок (додаток 1):
іншої субвенції до бюджету розвитку районного бюджету з сільського бюджету с.Війниця згідно з рішенням Війницької сільської ради від 8.02.2013 року №197 «Про спрямування вільного залишку коштів на початок року» в сумі 4500 грн. для закладів освіти районної комунальної власності;
іншої субвенції до бюджету розвитку районного бюджету з сільського бюджету с.Підлозці згідно з рішенням Підлозецької сільської ради від 19.02.2013 року №216 «Про спрямування залишку коштів спеціального фонду, що утворився станом на 01.01.2013 року» в сумі 15000 грн. для закладів освіти районної комунальної власності.
іншої субвенції до бюджету розвитку районного бюджету з селищного бюджету згідно з рішенням Млинівської селищної ради від 27.03.2013 року №863 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2013 рік» в сумі 29000 грн. для придбання основних засобів для закладів освіти районної комунальної власності
5.Збільшити видатки спеціального фонду районного бюджету на суму 52000 грн. за рахунок (додатки 2,3) :
інших субвенцій з сільських бюджетів до бюджету розвитку районного бюджету згідно з рішеннями Війницької та Підлозецької сільських рад, Млинівської селищної ради в сумі 48500 грн. для закладів освіти районної комунальної власності;
коштів, переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 3500 грн.
6. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету в сумі 531790 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 109475грн та залишок коштів спеціального фонду районного бюджету в сумі 422315 грн.
7. Затвердити зміни до показників обсягу міжбюджетних трансфертів між районним та іншими бюджетами на 2013 рік(додаток 4), а саме:
зменшити обсяг субвенції обласному бюджету на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в Центрах соціальної реабілітації інвалідів на суму 74700 грн., передбаченої рішенням районної ради від 20.12.2012 № 236 «Про районний бюджет на 2013 рік», та збільшити субвенцію бюджету м.Кузнецовськ на обслуговування дітей-інвалідів в Кузнецовському міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів на суму 74700 грн;
надати іншу субвенцію з районного бюджету обласному бюджету на проведення видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів для виплати розрахункових компенсацій за невикористані відпустки працівникам відділення швидкої та невідкладної допомоги, які переведені в КЗ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради в сумі 224184,27 грн.
8. Затвердити джерела фінансування районного бюджету на 2013 рік та зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2013 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку (додатки 5,6).
9. Враховуючи звернення головних розпорядників коштів та у зв’язку з реформуванням галузі охорони здоров’я, створенням КЗ “Млинівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”, провести перерозподіл коштів за функціональною та економічною класифікацією видатків в межах їх загальних асигнувань.
10. Пункт 4 рішення районної ради від 21.02.2013 №265 «Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік» доповнити словами: «З метою ефективного та раціонального використання субвенції на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах передати кошти вказаної субвенції в сумі 924500 грн. обласному бюджету »
11. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
12. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та податків.

ГОЛОВА РАДИ В.Р.Харков