Про план підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік

Проект

З метою здійснення районною радою повноважень, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, вдосконалення правового регулювання господарських відносин на території району, відповідно до статті 7 вказаного Закону, пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійною комісією районної ради з питань економічного розвитку, підприємництва та комунальної власності, районна рада в и р і ш и л а :
1. План підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік затвердити (додається).
2. Опублікувати план підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік в газеті «Гомін і К» та на сайті районної ради не пізніше як у десятиденний термін.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічного розвитку, підприємництва та комунальної власності (Доманська Т.І.).

Голови ради Б.В.Писак