Про районну програму відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2015–2018 роки

ПРОЕКТ

З метою підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів населенням району через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів, відповідно до Законів України «Про енергозбереження», «Про альтернативні джерела енергії», Про місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 №243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 – 2015 роки», зі змінами, від 14.07.2010 № 591 «Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010–2015 роки», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань економічного розвитку, підприємництва та комунальної власності, районна рада вирішила:

1. Затвердити Районну програму відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2015–2018 роки (далі – Програма), схвалену розпорядженням голови райдержадміністрації від 02 жовтня 2015 року № 213, що додається.
2. Реалізація Програми здійснюватиметься здійснюватиметься за кошти районного бюджету.
3. Райдержадміністрації про хід виконання Програми інформувати районну раду щорічно до 15 грудня (2016-2018 рр.).
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічного розвитку та комунальної власності.

Голова районної ради Б.Писак