Про внесення змін до районного бюджету на 2015 рік

РІШЕННЯ
Від 03.12.2015 №

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та податків , районна рада в и р і ш и л а :

1.Збільшити доходи загального фонду районного бюджету на суму 3 368 673,02 грн. за рахунок (додаток №1):
- стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 1 698 500 грн;
- медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 539 900,0 грн.;
- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 899 000,0 грн.
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування в сумі 77307,62 грн. згідно з розпорядженням голови Рівненської ОДА №669 від 13.11.2015 року;
-субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу на суму 149965,40 грн;
- іншої субвенції до районного бюджету з сільського бюджету с. Малі Дорогостаї згідно з рішенням Малодорогостаївської сільської ради від 21.10.2015 року №590 «Про спрямування вільного залишку, що утворився станом на 01.01.2015 року» для утримання фахівця з соціальної роботи Млинівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в сумі 4000,00 грн.

2. Збільшити видатки загального фонду районного бюджету на суму
3 171 946,02 грн. за рахунок (додаток №2):
- стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 1 698 500 грн;
- субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 1 666 173,02 грн;
- іншої субвенції до районного бюджету з сільського бюджету с. Малі Дорогостаї згідно з рішенням Малодорогостаївської сільської ради від 21.10.2015 року №590 «Про спрямування вільного залишку, що утворився станом на 01.01.2015 року» для утримання фахівця з соціальної роботи Млинівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в сумі 4000,00 грн.;
- зменшення видатків районного бюджету в зв’язку з передачею коштів
із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 196727,0 грн.
3. Затвердити обсяг доходів загального фонду районного бюджету в сумі 212 706 128,77 грн, обсяг видатків загального фонду районного бюджету в сумі 210 119 672,02 грн. з профіцитом загального фонду в сумі 2 581 456,75грн.

4. Зменшити доходи спеціального фонду районного бюджету на суму 42630 грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (додаток №1).

5. Збільшити видатки спеціального фонду районного бюджету на суму 154 097,0 грн. за рахунок (додаток 2):
- коштів, переданих із загального фонду районного бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 196 727,0 грн.;
- зменшення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування на суму 42630,0 грн.

6. Зменшити асигнування резервного фонду районного бюджету на суму 20900.0 грн. та спрямувати їх на фінансування районної програми «Милосердя» на 2015 рік.

7. Затвердити зміни до переліку державних та регіональних галузевих програм районного бюджету на 2015 рік (додаток №3), в тому числі на Програму економічного та соціального розвитку Млинівського району на 2015 рік за рахунок перерозподілу видатків районного бюджету за кодами функціональної класифікації відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 23.10.2015 року №227 «Про перерозподіл видатків районного бюджету у 2015 році»

8.Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2015 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток №4) та фінансування районного бюджету (додаток №5).

9. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та податків.

Голова ради Б.Писак