Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради №18 Від 25.12.2015р «Про Регламент Млинівської районної ради сьомого скликання»

РІШЕННЯ
Від 11 березня 2016р. №_ 30

Відповідно до пункту 13 статті 46 та пункту 5 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, Закону України ” Про внесення зміни до статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо поіменних голосувань, районна рада вирішила:

1. Внести зміни та доповнення до Статті 3.13 Глави IV:
1.1. «Пункт 1). викласти в наступній редакції:
«1) Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, в яких рішення приймаються таємним голосуванням.»
1.2. В пункті 2) підпункти:
« – голосування за прийняття запропонованого проекту «за основу» доповнити словами «відкритим нефіксованим голосуванням»
«- голосування пропозицій, поправок до проекту рішення» доповнити словами «відкритим нефіксованим голосуванням»
«- голосування за прийняття рішення «в цілому», з урахуванням підтриманих пропозицій, поправок» доповнити словами «відкритим поіменним голосуванням»
1.3. В статті 3.22:
1.3.1. Пункт 1) викласти в наступній редакції:
«1) Відкрите поіменне голосування проводиться одним із способів:
- особистого голосування кожного депутата через електронну інформаційну систему голосування і фіксації секретаріатом сесії результату цього голосування в протоколі сесії («За», «Проти», «Утримались», «Не голосували»);
- шляхом опитування кожного із присутніх депутатів. Голова лічильної комісії запитує кожного із депутатів, присутніх на засіданні, сказати «за» чи «проти» запропонованого проекту рішення. Депутат озвучує своє рішення, або повідомляє про те, що він утримався від голосування, або відмовляється голосувати по даному питанню. Секретарем лічильної комісії в бланку «Поіменне голосування по питанню:» результатів голосування проставляє у відповідних клітинках напроти «Прізвища, імені та по батькові депутата районної ради результат волевиявлення депутата («За», «Проти», «Утримався», «Не голосував»).
Після того як голова лічильної комісії опитає усіх депутатів секретар лічильної комісії підраховує та записує в графі «Всього» загальну кількість голосів «За», «Проти», «Утримався», «Не голосував». В наступному абзаці записує «Рішення прийняте» (якщо за його прийняття депутати подали 18 і більше голосів «За») або записує «Проект рішення відхилено» (якщо проект рішення не отримав 18 голосів «За»)». Голова лічильної комісії після заповнення бланка поіменного голосування по конкретному питанню та проставляння підпису секретарем лічильної комісії підписує і озвучує результати голосування («За», «Проти», «Утримався», «Не голосував») та зачитує «Рішення прийняте» (якщо за його прийняття депутати поіменно подали 18 і більше голосів «За») або «Проект рішення відхилено» (якщо проект рішення не отримав 18 голосів «За»)»

1.3.2.В пункті 2) речення «-фіксоване (поіменне), проведене шляхом поіменного опитування кожного депутата і фіксації секретаріатом сесії результату цього голосування (“за”, “проти”, “утримався”, “не взяв участі в голосуванні”) ;» виключити
1.4. Пункт 1) Статті 3.23 викласти в наступній редакції
«1) Рішення районної ради приймаються відкритим поіменним або таємним голосуванням.»

Голова ради Б.В.Писак