Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 13 квітня 2010 року № 96

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністраці

Відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статей 13 та 14 Закону України «Основи законодавства про охорону здоров’я» та з метою забезпечення своєчасної, доступної та якісної медичної допомоги онкологічним хворим:
1. Внести наступні зміни до розпорядження голови райдержадміністрації від 13.04.2010 № 96 «Про районну програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року» (далі Програма) зі змінами, схваленими розпорядженнями голови райдержадміністрації від 09.02.2017 №45 та від 13.04.2017 № 128:
- додаток до Програми «Орієнтовані обсяги фінансування заходів Програми на 2010-2017 роки» викласти у новій редакції згідно з додатком.
2. Рекомендувати головному лікарю комунального закладу «Млинівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» подати зміни до Програми на затвердження районній раді в установленому порядку.
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації передбачити бюджетні асигнування на реалізацію заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів та спрямувати кошти співфінансування об’єднаних територіальних громад на виконання заходів Програми.
4. Визнати таким, що втратив чинність абзац 2 підпункту 3 пункту 2 розпорядження голови райдержадміністрації від 09.02.2017 № 45 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 13 квітня 2010 року № 96».
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова адміністрації П. Рухер