Про затвердження звіту щодо виконання районного бюджету за 2018 рік

ПРОЕКТ

У відповідності до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада в и р і ш и л а:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2018 рік:

1.1. По загальному фонду:
- по доходах в сумі 265609,4 тис.грн.;
- по видатках в сумі 268664,2 тис.грн. з перевищенням видатків над доходами на суму 3054,8 тис.грн.

1.2. По спеціальному фонду:
- по доходах в сумі 1741,3 тис.грн.;
- по видатках в сумі 4929,0 тис.грн. з перевищенням видатків над доходами на суму 3187,7 тис.грн.

Голова ради Б.Писак

Пояснювальна записка
до звіту про виконання районного бюджету за 2018 рік

За підсумками 2018 року виконання затверджених планових призначень по надходженню власних доходів районного бюджету забезпечено на 107,1 відсотка, з передбачених 2700,0 тис.грн. фактичні надходження склали 2891,5 тис.грн. Перевиконання планових показників до районного бюджету складає 191,5 тис.грн.
Основним питомим джерелом доходів бюджету являється податок з доходів фізичних осіб, надходження якого склало 2771,4 тис.грн., при запланованих 2577,7 тис.грн., що становить 107,5 відсотка. Надходження від орендної плати майна, що перебуває в комунальній власності склало 14,5 тис.грн. при планових показниках 18,0 тис.грн.
Надходження плати за надання адміністративних послуг склало 70,3 тис.грн. при планових 83,0 тис.грн., що становить 84,7 відсотка.
Інших надходжень за звітний період надійшло 35,3 тис.грн. при показниках 21,3 тис.грн., що становить 166,0 відсотка.
Базову дотацію профінансовано в сумі 1557,8 тис.грн. при планових 1557,8 тис.грн. Дотацію з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету профінансовано в сумі 261,4 тис.грн. при планових 261,4 тис. грн. та дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету профінансовано в сумі 5708,3 тис.грн. при планових 5708,3 тис. грн.
Одержано субвенцій з державного бюджету в сумі 7364,2 тис.грн. при планових показниках 7364,2 тис.грн., що становить 100,0 відсотка.
Одержано субвенцій з місцевого бюджету в сумі 247826,2 тис.грн. при планових показниках 249546,5 тис.грн., що становить 99,3 відсотка.
Дохідну частину спеціального фонду виконано на 96,0 відсотка при затверджених планових показниках з урахуванням змін на рік 1813,2 тис.грн., фактичні надходження склали 1741,3 грн.
Видатки, які проводилися із загального фонду районного бюджету в цілому профінансовано на 99,1 відсотка до річних планових призначень, зокрема:

- державне управління 100,0 %;
- установи освіти на 96,4 %;
- заклади охорони здоров’я на 100,0 %;
- соціальний захист на 99,5 %;
- установи культури на 100,0 %;
- фізична культура і спорт на 97,2 %.

За звітний рік проведено видатки на фінансування 16 програм на суму 245,1 тис.грн.
Протягом поточного року видатки за рахунок коштів резервного фонду не проводилися.

Пропонується затвердити звіт про виконання районного бюджету

по загальному фонду:
- по доходах в сумі 265609,4 тис.грн.,
- по видатках в сумі 268664,2 тис.грн. з перевищенням видатків над доходами на суму 3054,8 тис.грн.;

по спеціальному фонду:
- по доходах в сумі 1741,3 тис.грн.,
- по видатках в сумі 4929,0 тис.грн. з перевищенням видатків над доходами на суму 3187,7 тис.грн.

Начальник фінансового управління В.ЧУГАЙ