Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік

РІШЕННЯ
Від 08 лютого 2019 р. №_461

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, враховуючи розпорядження голови Млинівської районної державної адміністрації від 16.01.2019 №5 “Про розподіл міжбюджетних трансфертів районного бюджету у 2019 році”, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада  в и р і ш и л а :

Внести зміни до рішення районної ради від 22.12.2018 № 430«Про районний бюджет на 2019 рік», а саме:
1. Збільшити доходи та видатки загального фонду районного бюджету на суму 20188110,0 грн. за рахунок (додатки 1,2):
- дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, переданої з об’єднаних територіальних громад в сумі 777 000,0 грн.;
- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції, переданої з об’єднаних територіальних громад в сумі 18 813 500,0 грн.;
- іншої субвенції з місцевого бюджету в сумі 597 610,0 грн..
2. Затвердити обсяг доходів загального фонду районного бюджету в 161762310,0 грн., обсяг видатків загального фонду районного бюджету в сумі 162699282,95 грн., з дефіцитом загального фонду в сумі 936972,95 грн.
3. Збільшити доходи спеціального фонду (бюджету розвитку) районного бюджету на суму 760565,0 грн. за рахунок надходження коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності (додаток 1).
4. Збільшити видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) районного бюджету на суму 767266,40 грн. за рахунок надходження коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності в сумі 760565,0 грн. та спрямування залишку коштів спеціального фонду, що утворився на 01.01.2019 в сумі 6701,40 грн.(додаток 2).
5. Зменшити резервний фонд районного бюджету на суму 46067,0 грн. та спрямувати кошти на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку.
6.Затвердити фінансування районного бюджету на 2019 рік згідно з додатком 3.
7. Додатки 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та податків.

Голова ради Б.В.ПИСАК