Про внесення змін до районної програми створення місцевого та об’єктових фондів матеріально-технічних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на 2016-2020 роки

РІШЕННЯ
від «12» квітня 2019 р. №463

З метою формування місцевого та об’єктових фондів матеріально-технічних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2020 роки, відповідності до вимог статті 98 Кодексу цивільного захисту України, пунктів 1, 3, 4, 6 частини першої статті 2 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, постанов Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року №1200 “Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю”, від 09 січня 2014 року № 11 “Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту”, від 11 березня 2015 року № 101 “Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту”, від 30 вересня 2015 року № 775 “Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”, керуючись п.1.16 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань агропромислового розвитку та екології, районна рада  вирішила :

1. Затвердити зміни до районної Програми створення місцевого та об’єктових фондів матеріально-технічних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на 2016-2020 роки (далі – Програма), схваленої розпорядженням голови райдержадміністрації від 02.04.2019 року №72 та затвердженої рішенням районної ради від 11.03.2016 року №44, виклавши додатки 1,2 у новій редакції, що додаються.
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні районного бюджету на 2019 рік передбачати видатки на виконання заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового розвитку та екології (Загоруйко І.П.).

Голова ради Б.В.Писак