Про внесення змін до районного бюджету Млинівського району на 2019 рік

РІШЕННЯ
Від 12.04.2019 р. №467

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, Законом України ,,Про Державний бюджет України на 2019 рік”, рішенням Рівненської обласної ради від 15.03.2019 № 1297 ,,Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2019 рік”, іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, рішеннями місцевих рад, враховуючи розпорядження голови Млинівської районної державної адміністрації від 28.02.2019 № 48 ,,Про розподіл міжбюджетних трансфертів районного бюджету у 2019 році” та від 22.03.2019 № 64 ,,Про перерозподіл субвенції з державного бюджету у 2019 році”, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада в и р і ш и л а :

Внести зміни до рішення районної ради від 21.12.2018 № 430 ,,Про районний бюджет на 2019 рік” зі змінами від 08.02.2019 № 459, від 08.02.2019 № 460, а саме:
1. Збільшити доходи загального фонду районного бюджету на суму 650 568,0 грн., за рахунок (додаток 1):
- перевиконання власних доходів за підсумками 3 місяців 2019 року у відповідності до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України в сумі 77 800,0 грн.;
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 357 000,0 грн.;
- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти ,,Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету сумі 38 468,0 грн.;
- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції в сумі 138 300,0 грн., в тому числі:
цільові видатки для медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб – 18300,0 грн.,
з сільського бюджету Острожецької об’єднаної територіальної громади відповідно до рішення від 07.02.2019 №814-22/2019 – 120000,0 грн;
- іншої субвенції з місцевого бюджету в сумі 39 000,0 грн., в тому числі:
з сільського бюджету Острожецької об’єднаної територіальної громади відповідно до рішення від 07.02.2019 №814-22/2019 -15 000,0 грн.,
з сільського бюджету Ярославицької об’єднаної територіальної громади відповідно до рішення від 13.03.2019 №468 – 24 000,0 грн.
2.Збільшити видатки загального фонду районного бюджету на суму 2190351,78 грн., за рахунок (додатки 3, 4,):
- перевиконання власних доходів за підсумками 3 місяців 2019 року у відповідності до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України в сумі 77 800,0 грн.;
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 357 000,0 грн.;
- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти ,,Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету сумі 38 468,0 грн.;
- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції в сумі 138 300,0 грн., в тому числі:
цільові видатки для медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб – 18300,0 грн.,
з сільського бюджету Острожецької об’єднаної територіальної громади відповідно до рішення від 07.02.2019 №814-22/2019 – 120000,0 грн;
- іншої субвенції з місцевого бюджету в сумі 39 000,0 грн., в тому числі:
з сільського бюджету Острожецької об’єднаної територіальної громади відповідно до рішення від 07.02.2019 №814-22/2019 -15 000,0 грн.,
з сільського бюджету Ярославицької об’єднаної територіальної громади відповідно до рішення від 13.03.2019 №468 – 24 000,0 грн.
- залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 182000,0 грн.;
- залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на суму 7850,78 грн.;
- за рахунок коштів, що передаються із спеціального фонду (бюджету розвитку) до загального фонду на суму 1349933,0 грн.
3. Затвердити обсяг доходів загального фонду районного бюджету в 162412878,0 грн., обсяг видатків загального фонду районного бюджету в сумі 164889634,73 грн., з профіцитом загального фонду в сумі 223109,27 грн.
4. Зменшити видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) районного бюджету на суму 1349933,0 грн. за рахунок збільшення коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 150067,0 грн. та зменшення за рахунок коштів, що передаються із спеціального фонду (бюджету розвитку) до загального фонду на суму1500000,0 грн. (додаток 3).
5. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 3254149,40 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 3247498,0 грн., залишки коштів спеціального фонду районного бюджету у сумі 6701,40 грн. (додаток 2).
6. Внести зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік (додаток 4).
7. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році (додаток 5).
8. Затвердити зміни до розподілу витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році (додаток 6).
9. Перенести планові та касові видатки, проведені комунальним некомерційним підприємством ,,Млинівська центральна районна лікарня” за період з 01 січня 2019 року по 08 квітня 2019 року за всіма бюджетними програмами та всіма кодами економічної класифікації видатків по загальному та спеціальному фондах на головного розпорядника коштів ,,Млинівська районна державна адміністрація”.
Начальнику фінансово-господарського відділу – головному бухгалтеру апарату райдержадміністрації С.КІВАЧУК внести зміни до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету, паспортів бюджетних програм та забезпечити подання звітності до управління Державної казначейської служби України у Млинівському районі Рівненської області до закінчення бюджетного періоду.
Комунальному некомерційному підприємству ,,Млинівська центральна районна лікарня” внести зміни до кошторисів шляхом перенесення залишків бюджетних асигнувань за всіма бюджетними програмами по загальному та спеціальному фондах з кодів економічної класифікації видатків 2282 ,,Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” та 2730 ,,Інші видатки населенню” на код економічної класифікації видатків 2610 ,,Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)”.
Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству ,,Млинівська центральна районна лікарня”, реорганізованому з комунального закладу ,,Млинівська центральна районна лікарня”, відкрити рахунки у державних банках та перерахувати залишки коштів, які утворилися по власних надходженнях до спеціального фонду та коштів по надходженнях благодійних внесків, відкритих на спеціальних рахунках управління Державної казначейської служби України у Млинівському районі Рівненської області.
10. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
11. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та податків.

Голова ради Б.ПИСАК