Про Районну комплексну програму соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на 2019 – 2022 роки

Проект

З метою соціального, медичного забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) та інших заходів соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, згідно п.1(16) ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №1021 «Про затвердження Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реабілітації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпечені їх здійснення, на період до 2022 року», районна рад в и р і ш и л а :

1. Затвердити Районну комплексну програму соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на 2019 – 2022 роки (далі – Програма), згідно з додатком.
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при внесенні змін до районного бюджету на 2019 рік та при формуванні проектів бюджетів на 2020-2022 роки передбачити кошти на реалізацію Програми в межах наявних фінансових ресурсів.
3. Райдержадміністрації про хід виконання заходів Програми інформувати районну раду щокварталу до 2 числа місяця, що настає за звітним періодом.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію ради з соціальних питань (Є.Пилипчук).

Голова районної ради Б.Писак