Положення про помічників-консультантів депутата Млинівської районної ради

Затверджено

рішенням районної ради

від “___” __________ 2010р.

№____

Положення

про помічників-консультантів

депутата Млинівської районної ради

  1. Депутат районної ради може мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.
  2. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата районної ради та відкликання помічника-консультанта з посади, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат районної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень. Зарахування на посаду помічника-консультанта на громадських засадах здійснюється на підставі письмового подання депутата Млинівської районної ради на ім`я голови Млинівської районної ради, де зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові кандидата на посаду помічника-консультанта, його громадянство, освіта та контактні телефони. До подання додаються дві фотографії та заява–згода кандидата на посаду помічника-консультанта із зазначенням: громадянства, освіти, домашньої адреси, контактних телефонів. (зразки заяви та подання додаються)
  3. Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата районної ради визначаються  цим Положенням, яке затверджується районною радою.
  4. Помічником-консультантом депутата районної ради може бути лише громадянин України, який має загальну середню, середню-спеціальну або вищу освіту.
  5. Помічник-консультант депутата районної ради у своїй роботі керується Конституцією України та законодавством України, а також цим Положенням
  6. Помічник-консультант депутата районної ради має право:

1)                    входити і перебувати у приміщенні районної ради, сільських та Млинівської селищної рад за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку;

2)                    одержувати надіслану на ім’я депутата районної ради поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата районної ради;

3)                    за дорученням депутата районної ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати про них депутата відповідної районної ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

4)                    за письмовим зверненням депутата районної ради та за згодою посадових осіб органів місцевого самоврядування користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою.

  1. Помічник-консультант депутата районної ради зобов’язаний:

1)                    дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, а також вимог даного Положення;

2)                    при виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата районної ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата районної ради;

3)                    за дорученням депутата районної ради вивчати питання необхідні депутату районної ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;

4)                    допомагати депутату районної ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями;

5)                    допомагати депутату районної ради в розгляді надісланих на його ім’я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них питань;

6)                    надавати депутату районної ради організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.

  1. Помічнику-консультанту депутата районної ради, за письмовим поданням депутата районної ради, видається районною радою посвідчення, виготовлене відповідно до затвердженого опису. Помічник-консультант отримує посвідчення, що підтверджує його особу та повноваження і використовує його у випадках, передбачених законодавством. Посвідчення помічника-консультанта видається районною радою на підставі розпорядження голови районної ради про зарахування помічником-консультантом депутата районної ради.
  2. Опис посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради:

1)                    Посвідчення є прямокутником розміром 100мм х 70мм, виготовлене типографським способом із твердого картону та ламіноване термоплівкою

2)                    На зовнішній стороні посвідчення посередині розташований герб України та напис “Україна Рівненська область Млинівський район Посвідчення помічника-консультанта депутата Млинівської районної ради”;

3)                    На внутрішній стороні посвідчення у верхній  частині зазначається “Млинівська районна рада шостого скликання”. Під цим написом у верхньому правому куті зазначається номер посвідчення. У середній частині вносяться відомості щодо прізвища, ім’я, по батькові помічника-консультанта та зазначається прізвище ім’я та по батькові депутата районної ради, а також те, що помічник-консультант депутата районної ради працює на громадських засадах.

4)                    З лівого боку внутрішньої сторони посвідчення розміщується фотокартка (розміром 30х40 мм) помічника-консультанта депутата Млинівської районної ради.

5)                    У  нижньому правому куті посвідчення зазначається строк його дії.

6)                    Підпис голови районної ради та фотокартка скріплюються гербовою печаткою районної ради.

  1. Посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради вважається недійсним і підлягає поверненню до районної ради по закінченню повноважень депутата районної ради або за його письмовим поданням.

Затверджено

рішенням районної ради

від “___” __________ 2010р.№____

Зразки посвідчення помічника-консультанта депутата

Млинівської районної ради, заяви кандидата на посаду помічника-консультанта та подання депутата районної ради з проханням зарахувати і видати відповідне посвідчення помічнику–консультанту на громадських засадах

Млинівська районна рада шостого скликання

(2010-2015р.р.)

Посвідчення №___

Петренко

Іван Васильович

помічник-консультант на

громадських засадах депутата

районної ради Іваненка

Василя Петровича

м.п.    Посвідчення дійсне до ______ 201__р.

Голова районної ради

В.Р.Харков

Україна

Рівненська область

Млинівський район

Посвідчення

помічника-консультанта

депутата Млинівської районної ради

Зразок

Депутату Млинівської районної ради ____________________________

(прізвище, ім`я, по батькові депутата)

_________________________________

(прізвище, ім`я, по батькові кандидата на помічника-консультанта ) _________________________________

(громадянство)

_________________________________

(освіта)

мешкаю за адресою: _______________

_________________________________

(адреса і контактні телефони)

ЗАЯВА

Прошу зарахувати мене на посаду помічника-консультанта депутата Млинівської районної ради  VІ скликання на громадських засадах з «___»_____________ 201___ року.

У разі припинення Ваших повноважень, як депутата районної ради, зобов’язуюся повернути посвідчення помічника-консультанта до виконавчого апарату районної ради.

«____» ____________ 201 _ року _________________________ (підпис)

Зразок

Голові районної ради

____________________________

Депутата районної ради

____________________________

П О Д А Н Н Я

Прошу зарахувати мого помічника-консультанта  депутата Млинівської районної ради VІ скликання на громадських засадах та видати відповідне посвідчення ______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________________, _______ року народження, громадянина України, освіта _______________________.

Особиста заява-згода кандидата на посаду помічника-консультанта депутата районної ради на громадських засадах та 2 фотокартки додаються.

Депутат районної ради

______________________________ ________________________

(прізвище та ініціали) (підпис)

«____» ____________ 200 _ року