Форма запиту в письмовому виді

Ф О Р М И

запитів на отримання публічної інформації

Форма для подання інформаційного запиту

від юридичних осіб у письмовому вигляді

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації Млинівська районнарада

Кому

Організація, юридична особа
Прізвище, ініціали представника запитувача, посада
Загальний опис необхідної інформації

або
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою

(Зазначити поштову адресу)
Факсом (Зазначити номер факсу)
Електронною поштою (Зазначити E-mail)
Підкреслити обрану категорію
Телефон для зв’язку
Дата запиту, особистий підпис

Зареєстровано

Форма для подання інформаційного запиту

від фізичних осіб у письмовому вигляді

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації Млинівська районнарада

Кому

Прізвище, ініціали запитувача

Загальний опис необхідної інформації

або
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою

(Зазначити поштову адресу)
Факсом (Зазначити номер факсу)
Електронною поштою (Зазначити E-mail)
Підкреслити обрану категорію
Телефон для зв’язку
Дата запиту, особистий підпис

Зареєстровано

Форма для подання інформаційного запиту від об’єднання громадян у письмовому вигляді

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації Млинівська районнарада

Кому

Організація

Загальний опис необхідної інформації

або
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит

Просимо надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою

(Зазначити поштову адресу)
Факсом (Зазначити номер факсу)
Електронною поштою (Зазначити E-mail)
Підкреслити обрану категорію
Телефон для зв’язку
Дата запиту, підпис

Зареєстровано

Форма для подання інформаційного запиту

від юридичних осіб в усній формі

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації Млинівська районна рада

Кому

Організація, юридична особа
Прізвище, ініціали представника запитувача, посада
Загальний опис необхідної інформації

або
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою

(Зазначити поштову адресу)
Факсом (Зазначити номер факсу)
Електронною поштою (Зазначити E-mail)
Підкреслити обрану категорію
Контактний телефон
Дата запиту,

особистий підпис запитувача

Прізвище, ініціали спеціаліста

№ телефону

дата, підпис                                                             Зареєстровано

Форма для подання інформаційного запиту

від фізичних осіб в усній формі

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації Млинівська районна рада

Кому

Прізвище, ініціали запитувача

Загальний опис необхідної інформації

або
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою

(Зазначити поштову адресу)
Факсом (Зазначити номер факсу)
Електронною поштою (Зазначити E-mail)
Підкреслити обрану категорію
Контактний телефон
Дата запиту

Прізвище, ініціали спеціаліста

№ телефону

дата, підпис                                                             Зареєстровано